De intervisie methode

De intervisie methode

By : -

De intervisie methode

Het is essentieel dat je ervoor zorgt dat je een gezonde levensstijl leidt om je werkdoelen te bereiken met minder emotionele problemen of stress. Sense-el heeft een therapiebehandeling waarbij de intervisie methode betrokken is en je kunt deelnemen aan een gesprek in een behandelgroep. Vanuit mijn professionele standpunt zul je het nuttig vinden om extra goed opgeleide vrijwilligers in te zetten voor meer ondersteuning. Intervisie wordt ook wel beschreven als uitwisselingen tussen collega’s die over het algemeen wordt gebruikt om behandelingen aan te pakken die verband houden met werkkwesties. Ze behoeven verduidelijking of worden door andere teammedewerkers problematisch ervaren.

intervisie methode

Wat kun je ervan verwachten?

Er zijn een aantal voordelen van het gebruik van de intervisie methode voor therapiebehandeling. Niet alleen verbeter je het persoonlijk functioneren, maar ook je zintuigen als het gaat om het omgaan met anderen. Het belangrijkste element is het bespreken van gedragsopties van personeel dat te maken heeft met problematisch gedrag van klanten, zoals agressie, of moeilijke werksituaties, waaronder een hoge werkdruk of het brengen van slecht nieuws. Bovendien behandelt het ook werkgerelateerde emotionele problemen, stress en werkgedrag van andere collega’s dat als negatief ervaren wordt. Sense-el zorgt er met behulp van intervisie voor dat collega’s met deze problemen kunnen omgaan en ze weten op te lossen. Het is een effectieve en kosteneffectieve trainingsmethode met wederzijdse ondersteuning en overleg die bijdragen aan een goed functionerend multidisciplinair team van werknemers.

intervisie methode

Met een sterk platform voor uitwisseling tussen de verschillende beroepen wordt een gedeeld begrip gecreëerd van de waarde van de input door goed behandelwerk. Het zal de persoonlijke drive van het personeel verduidelijken om zo effectiever om te gaan met problematische kwesties of andere zaken die verband houden met het werk. De resultaten bewijzen de effectiviteit van de methode.